Aller directement au contenu
Affichage des résultats pour « Brande »

Les meilleures recommandations des habitants

Des sites touristiques aux trésors cachés, découvrez ce qui fait la particularité de cette ville avec l'aide des habitants qui la connaissent le mieux.

Store
 • Recommandé par 2 habitants
Establishment
 • Recommandé par 2 habitants
Establishment
 • Recommandé par 1 habitant
Establishment
“Zwembad en sportzalen in het nabijgelegen stadje Brande waar zich ook diverse winkels en supermarkten bevinden. ”
 • Recommandé par 1 habitant
Point of Interest
Bureau
 • Recommandé par 2 habitants
Grocery or Supermarket
$
Home Goods Store
Point of Interest
Point of Interest
“little local cafe'/restaurant. cheap, good quality and nice surroundings. ”
 • Recommandé par 1 habitant
Point of Interest
 • Recommandé par 1 habitant
Street Address
 • Recommandé par 1 habitant
Église
 • Recommandé par 1 habitant
Street Address
“Organic/biodynamic fresh greens: get your fresh vegetables here. maybe the best quality you will ever find.”
 • Recommandé par 1 habitant
Natural Feature
Point of Interest
“ HJEMSTAVNSHUS ARNBORG: Hjemstavnshuset er meget smukt beliggende ved den gamle Arnborg Kirke på skrænten ned til Rind Å. Bygningen er opført i 1890 og fungerede i en kort periode som købmandsforretning, idet placeringen dengang var central for egnens beboere. Senere overgik huset til almindelig beboelse, og var i de senere år nærmest blevet en ruin. Nogle behjertede borgere købte imidlertid huset i 1991, umiddelbart før nogle planer om nedrivning blev iværksat. Det var deres hensigt at restaurere huset og gøre det anvendeligt til forskellige aktiviteter for egnens beboere. Det var dengang ikke muligt at komme videre med projektet blandt andet pga. manglende økonomisk støtte. Efter en stille periode blev der i 1997 dannet en forening, som erhvervede ejendommen. Siden er restaureringen skredet frem langsomt men sikkert, således at huset i dag står færdigt i sit oprindelige udseende, men med en ruminddeling der er tilnærmet husets formål. Huset rummer et center for formidling af informationer om egnens seværdigheder og karakteristiske natur med de store hedeplantager og engarealer med de gamle kanalsystemer og fiskerige vandløb. Det var i dette område Enrico Dalgas startede det store arbejde med alhedens opdyrkning og beplantning. Et projekt der har haft afgørende betydning for egnens udvikling og for landet som helhed. I forbindelse med naturcentret er der endvidere indrettet et lokale til brug for skiftende udstillinger, med relationer til egnens erhvervs- og kulturliv gennem tiderne. Den gamle købmandsbutik er delvis retableret, og husets køkken er blevet gjort brugbart og kan nu anvendes i forbindelse med særlige arrangementer. Et lille rum er udstyret med inventar fra Arnborg gamle skole. På loftet er der indrettet et lille studerekammer, hvor interesserede kan sætte sig nærmere ind i dele af det gamle Arnborg sogns lokalhistorie. Det kan foregå i samarbejde med personalet fra lokalarkivet. Resten af loftsrummet er et opholdsrum for besøgende og kan tillige anvendes til møder, hobbyaktiviteter, orientering af grupper og meget andet. Der er plads til ca. 25 personer. Der forefindes et lille tekøkken, der kan anvendes i forbindelse med diverse arrangementer.”
 • Recommandé par 1 habitant