Aller directement au contenu

Sakon Nakhon : les meilleures activités

Découvrez la ville à travers les yeux des habitants. Trouvez les meilleures activités, les meilleures tables et obtenez de précieux conseils auprès des personnes qui vivent ici.

Palace
“เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง”
1lieux recommandés à proximité
Place of Worship
“เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวดสกลนคร ”
1lieux recommandés à proximité
Cafe
1lieux recommandés à proximité
Point of Interest
Premise
“มีพันธุ์ไม้สำคัญหายาก มีน้ำตก ถ้ำ หน้าผา ลานหิน อ่างเก็บน้ำ และภาพเขียนสลักหินประวัติศาสตร์”
1lieux recommandés à proximité
Museum
“มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว”
1lieux recommandés à proximité