Sách hướng dẫn của Sơn

Sơn

Sách hướng dẫn của Sơn

Tham quan
Đây là ngôi đền thờ một vị anh hùng lịch sử. Đền mang đậm phong cách phương đông. Nhìn sang nước bạn Trung Quốc This is the temple of a historical hero. Temple of oriental style. Looking to China
Đền Thượng - Lào Cai
Đây là ngôi đền thờ một vị anh hùng lịch sử. Đền mang đậm phong cách phương đông. Nhìn sang nước bạn Trung Quốc This is the temple of a historical hero. Temple of oriental style. Looking to China
Đền Mẫu Lào Cai tọa lạc tại cộc mốc biên giới số 102 giữa Việt Nam và Trung Quốc, gần Cửa khẩu quốc Lào Cai; xưa thuộc phố Bảo Thắng, Châu Thủy Vĩ, tỉnh Hưng Hóa; nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Việt Nam Lao Cai Mau Temple is located at the border of No. 102 between Vietnam and China, near Lao Cai Border Gate; belonging to Bao Thang and Chau Thuy Vi streets, Hung Hoa province; Now in Lao Cai ward, Lao Cai city, Vietnam
Đềm mẫu lào cai
Đền Mẫu Lào Cai tọa lạc tại cộc mốc biên giới số 102 giữa Việt Nam và Trung Quốc, gần Cửa khẩu quốc Lào Cai; xưa thuộc phố Bảo Thắng, Châu Thủy Vĩ, tỉnh Hưng Hóa; nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Việt Nam Lao Cai Mau Temple is located at the border of No. 102 between Vietnam and China, near Lao Cai Border Gate; belonging to Bao Thang and Chau Thuy Vi streets, Hung Hoa province; Now in Lao Cai ward, Lao Cai city, Vietnam
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế nằm tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông thương qua cầu Hồ (Hồ Kiều) bắc qua sông biên giới Nậm Thi [note 1], tới cửa khẩu Hà Khẩu (河口口岸) Trung Quốc Lao Cai International Border Gate is an international border gate located in Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam Lao Cai international border gate passes through the Ho Bridge (Ho Kieu) across the Nam Thi border river [note 1], to the Ha Khau border gate (河口 口岸) China
Lao Cai International Border Gate Administration Center
195 Phan Bội Châu
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế nằm tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông thương qua cầu Hồ (Hồ Kiều) bắc qua sông biên giới Nậm Thi [note 1], tới cửa khẩu Hà Khẩu (河口口岸) Trung Quốc Lao Cai International Border Gate is an international border gate located in Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam Lao Cai international border gate passes through the Ho Bridge (Ho Kieu) across the Nam Thi border river [note 1], to the Ha Khau border gate (河口 口岸) China

Conseils aux voyageurs

Se déplacer dans les environs

In the city you should travel by Taxi

Taxi Hieu Hong company have a phone number of 02143 820 820. You call and welcome to Tecco Condo